Bridgestone châu Á Thái Bình Dương (BSAP) vừa thành lập trung tâm kỹ thuật nghiên cứu và phát triển mới tại Thái Lan với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD. Dự án sẽ hoạt động vào tháng 7/2013.

Bridgestone châu Á Thái Bình Dương (BSAP) vừa thành lập trung tâm kỹ thuật nghiên cứu và phát triển mới tại Thái Lan với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD. Dự án sẽ hoạt động vào tháng 7/2013.

Bridgestone châu Á Thái Bình Dương (BSAP) vừa thành lập trung tâm kỹ thuật nghiên cứu và phát triển mới tại Thái Lan với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD. Dự án sẽ hoạt động vào tháng 7/2013.

Trước đây, trung tâm kỹ thuật nghiên cứu và phát triển được trụ sở tại Nhật Bản thông qua các chức năng như quản lý chất lượng, công nghệ sản xuất và phát triển lốp xe cho toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các chức năng này sẽ được chuyển sang trung tâm kỹ thuật nghiên cứu và phát triển mới tại Thái Lan. Qua sự thay đổi này Bridgestone sẽ thiết lập một bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) để có thể đáp ứng nhu cầu từ thị trường kịp thời, chính xác.

Với việc tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong khu vực, trung tâm mới sẽ có đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng bằng cách nâng cao hoạt động sản xuất của các nhà máy tại châu Á theo những tiêu chí tốt nhất về an toàn, thân thiện môi trường,chất lượng và phân phối.

Tập đoàn Bridgestone cũng có kế hoạch nâng cao việc nghiên cứu và phát triển, mở rộng hệ thống bán hàng, tăng công suất sản xuất lốp để phục vụ kịp thời thị trường khu vực châu Á đang tăng trưởng nhanh chóng.

Thông tin về trung tâm kỹ thuật nghiên cứu và phát triển mới của Bridgestone tại Thái Lan xem tại đây.

Top

   (0)